Jak działają czytniki RFID?

Jak działają czytniki RFID? Identyfikacja radiowa RFID to technologia wykorzystująca fale radiowe do automatycznej identyfikacji obiektów. Może identyfikować nie tylko żywe istoty, ale także obiekty nieożywione, takie jak pojazdy, pojemniki, ubrania i inne. Inne przykłady obejmują kody kreskowe lub metody biometryczne (skanowanie siatkówki, odcisk palca), a także optyczne rozpoznawanie znaków i rozpoznawanie mowy. Co to jest urządzenie RFID? Jest to skaner wykorzystujący technologię identyfikacji radiowej do identyfikowania, zapisywania, odczytywania lub wysyłania informacji zapisanych na chipie do dedykowanego oprogramowania.

Operacja identyfikacji radiowej czytnika

Najważniejszą częścią identyfikacji RF jest – czy czytnik RFID jest ważny? Urządzenie może wysyłać, odbierać i przetwarzać sygnały z tagów RFID. W rzeczywistości czytnik RFID jest bardzo podobny do zwykłego radia w Twoim domu. Energia potrzebna do wysłania sygnału radiowego pochodzi z baterii lub gniazdka. Wewnątrz czytnika mikroprocesor generuje fale radiowe o określonej częstotliwości i amplitudzie. Sygnał radiowy jest przesyłany do anteny za pomocą kabla (lub zworki, jeśli antena nie jest oddzielona od czytnika).

Antena emituje fale radiowe o określonej modulacji. Po odebraniu sygnału z taga antena przekazuje go do mikroprocesora. Mikroprocesor przetwarza sygnał i za pomocą wewnętrznego oprogramowania przekształca go w postać zrozumiałą dla użytkownika.

Dział Skanerów RFID

Czytniki RFID ze względu na rodzaj wykonania dzielą się na dwa rodzaje:

  1. Czytniki niskiej częstotliwości (LF). Zakres roboczy 125 lub 134 kHz. Zasięg odczytu do 10 cm.
  2. Czytniki wysokiej częstotliwości (HF). Zakres roboczy wynosi 13,56 MHz. Zasięg odczytu do 1 m.

Czytnik RFID – UHF dla ultra wysokich częstotliwości. Zakres roboczy wynosi 865-868 MHz. Zasięg odczytu wynosi do 15 m.
Głównymi komponentami każdego czytnika są: antena i mikroprocesor, oprogramowanie.

Stacjonarny skaner RFID

Czytniki te znajdują zastosowanie głównie w księgowości magazynowej, logistyce i innych projektach. Takie czytniki RFID działają w sieci lokalnej, dlatego ważne jest, aby przed instalacją rozważyć wszystkie niuanse. Stacjonarne czytniki RFID montowane są na ścianach, drzwiach, nośnikach mobilnych i są na stałe połączone z systemem księgowym. Ten typ czytnika oferuje najwyższe możliwe wskaźniki zasięgu i prędkości oraz jest w stanie przetwarzać dane z wielu tagów jednocześnie.

Mobilny skaner RFID

Mobilne czytniki RFID to nowość, ale szybko zaczęto ich używać do rozwiązywania wielu problemów. Przenośne czytniki RFID są zwykle podłączane do terminali zbierających dane i mają krótki zasięg (odczyt i zapis) ze względu na ograniczenia mocy. Jeżeli terminal do zbierania danych ma połączenie bezprzewodowe, może dochodzić do ciągłej wymiany danych z systemem rozliczeniowym.

Czytniki ręczne mogą również zapisywać dane na tagach RFID (np. informacje o wykonanych akcjach) oraz posiadają pamięć wewnętrzną. Mobilne czytniki RFID instalowane są głównie w pojazdach. Ponieważ takie czytniki mają mocniejszy zasilacz, mają większy zasięg i prędkość odczytu niż czytniki ręczne. Jednocześnie mogą być również wyposażone w komunikację bezprzewodową, zapewniającą stałą komunikację z procedurami księgowo-kontrolnymi.

Gdzie wykorzystywana jest technologia RFID?

  • W branży detalicznej: kontroluj przepływ towarów między magazynami i sklepami, zapobiegaj kradzieżom i ułatwiaj inwentaryzację.
  • W magazynach i kompleksach logistycznych: śledź ruch towarów, zwiększ szybkość odbioru i wysyłki towarów oraz zmniejsz wpływ czynnika ludzkiego.
  • W produkcji: kontroluj personel i transport, zapewniaj bezpieczeństwo i zapobiegaj sytuacjom awaryjnym, bierz pod uwagę surowce. W systemie kontroli dostępu i systemie płatności: służą do realizacji bezdotykowej automatycznej kontroli dostępu, z wykorzystaniem terminalowych usług płatniczych.
Jak działają czytniki RFID?
Jak działają czytniki RFID?

Znacznik RFID to mały chip, który przechowuje unikalny numer znacznika i informacje oraz przesyła dane do czytnika RFID. Gdy tylko tag RFID znajdzie się w zasięgu czytnika RFID, rejestruje on fakt transmisji danych, odczytuje informacje z taga i przekazuje je do systemu sterującego, który analizuje dane według określonego algorytmu.
Jednocześnie odległość pomiędzy tagiem RFID a czytnikiem RFID może wynosić do 300 metrów (systemy działające w odległości od 5 do 300 metrów nazywane są systemami identyfikacji dalekiego zasięgu, od 20 cm do 5 m- średniego zasięgu identyfikacja, do 20 cm- Systemy krótkiego zasięgu. Identyfikacja).

Czytniki RFID współpracują z tagami poprzez kanał komunikacji bezprzewodowej, a większość czytników oprócz odczytu danych z taga RFID umożliwia także jego kodowanie – zapisanie dodatkowych informacji w pamięci tagu. Czytniki tagów RFID znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach działalności, dlatego reprezentowane są przez kilka rodzajów sprzętu.