Ile trwa wyrobienie uprawnień na wózki widłowe?

Pozwolenie na obsługiwanie wózków widłowych jest coraz częściej porządanym atutem na rynku pracy. Dzieje się tak szczególnie wtedy, gdy poszukujemy zatrudnienia w zakładach typu fabryki lub magazyny. Ile trwa wyrobienie uprawnień na wózki widłowe i jak przebiega?

Czym są wózki widłowe?

Wózek widłowy to tak zwany środek transportu wewnętrznego. Oznacza to, że korzystamy z niego nie na ulicach wsi czy miast, ale raczej na zadaszonych powierzchniach typu hale magazynowe. Jego głównym zadaniem jest transport ciężkich ładunków, a więc przewożenie ich z jednego miejsca na drugie. Nie oznacza to jednak, że pojazd taki prowadzić można bez pozwolenia. Przeciwie – konieczne jest do tego specjalne pozwolenie Urzędu Dozoru Technicznego, w skrócie nazywane UDT.

Czym jest UDT?

Urząd Dozoru Technicznego, zwany w skrócie UDT, zajmuje się między innymi nadzorem urządzeń technicznych oraz prowadzeniem kursów i szkoleń z obsługi oraz użytkowania tychże urządeń. UDT zajmuje się również wyadawaniem uprawnień do korzystania z różnych urządzeń, między innymi właśnie wózków widłowych.

Kto potrzebuje uprawnienia UDT?

Pozwolenia UDT od niedawna potrzebuje absolutnie każda osoba, która ma zamiar zajmować się obsługą wózków widłowych. Do niedawna – ponieważ jeszcze jakiś czas temu takie oficjalne zezwolenie nie było potrzebne. Wystarczyło imienne pozwolenie od pracodawcy, które zazwyczaj osoba zatrudniona w zakładzie dostawała po zapoznaniu się ze wszelkimi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednak w z czasem rzecz ta uległa całkowitej zmianie. Obecnie nie możemy zasiąść za kierownicą wózka bez odpowiedniego pozwolenia UDT.

Czym jest pozwolenie UDT?

Pozwolenie wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego to dokument, który doświadcza nasze kwalifikacje jako kierowcy wózków widłowych. Takie pozwolenia powinien mieć zarówno kierowca, jak i konserwator wózków w danym zakladzie.

Jak zdobyć uprawnienia UDT?

Obecnie pozwolenia na prowadzenie i konserwowanie wózków widłowych wydaje Urząd Dozoru Technicznego, a żeby takowe uzyskać, należy zdać wcześniej specjalnie w tym celu przygotowany egzamin państwowy. Aby do niego przystąpić, należy w najbliższym miejscu zamieszkania wydziale UDT złożyć odpowiedni wniosek. Należy tutaj zaznaczyć, że złożenie wniosku o sprawdzenie kwalifikacji jest płatne, należy się więc do egzaminu dobrze przygotować, aby nie narażać się na niepotrzebne koszty.

Jaka wiedza jest wymagana?

Aby zdać egzamin państwowy i zdobyć odpowiednie kwalifikacje najpierw musimy zdobyć wiedzę niezbędną do obsługi wózków widłowych. Na wiedzę taką składają się nie tylko wiadomości z zakresu przepisów prawnych związanych z obsługą danego urządzenia. Chodzi także o typy pojazdu, jakie zostały ubjęte danym rodzajem uprawnienia, budowę urządzenia wraz z umiejętnością wskazania na poszczególne jego elementy oraz ich działanie oraz procedury postępowania w czasie usterek czy też awarii.

Potrzebna nam bedzie także wiedza o tym jakie czynności należy wykonać przed przystąpieniem do pracy, jak sterować mechanizmami urządzenia, oraz co zrobić gdy zakończymy pracę z maszyną. Istotna jest także znajomość ogólnych warunków bezpiecznej pracy.

Ile trwa kurs na wózki widłowe?

Aby posiąśc całą tę wiedzę oczywiście najlepiej jest odbyć stosowny kurs. Na szczęście nie jest on długi. Takie kursy znajdziemy w dedykowanych im środkach szkoleniowych. Wiedzę w ramach szkolenia zazwyczaj jesteśmy w stanie posiąśc nawet w ciągu dwóch dni.

Kursy dzielą się na dwie części. Pierwsza z nich to część teoretyczna, a druga to część praktyczna.

Część teoretyczna

Podczas części teoretycznej zdobywamy niezbędną do uzyskania uprawnień wiedzę. Przede wszystkim zapoznamy się z rodzajami wózków. W następnej kolejności zostaniemy zaznajomieni z ich szczegółową budową, a następnie z obsługą.

Nie może zabraknąć również wiedzy o tym jakie mamy obowiązki. Na kursie zapoznamy się z naszymi obowiązkami związanymi z przygotowaniem wózka do pracy, obsługą wózka, oraz zakończeniem pracy z maszyną.

To jednak jeszcze nie wszystko. Inną ważną partią informacji jest zaznajomienie się z typami i  rodzajami ładunków. Również one mają niebagatelne znaczenie dla bezpiecznego i prawidłowego przewozu.

Na koniec nie może zabraknąć oczywiście szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy. Całość części teoretycznej wieńczy zazwyczaj solidna porcja inoformacji dotycząca nadzoru technicznego.

Część praktyczna

Po części teoretycznej naturalnie następuje część praktyczna. W czasie trwania tej części szkolenia uczymy się praktycznej obsługi wózków. Z tego względu ten etap szkolenia odbywa się na placu manewrowym.

W czasie tej części szkolenia uczymy się jak przemieszczać się za pomocą wózka, manewrować nim oraz przewozić za jego pomocą różne towary.

Ile kosztuje egzamin UDT?

Zgodnie z wcześniej podaną informacją przystąpienie do egzaminu nie jest darmowe, jednak na szczęście nie jest też szczególnie drogie. Koszt całości egzaminu zmayka się zwykle w 300zł. Warto zauważyć, że w zależności od konkretnego rodzaju wózka, takie pozwolenie może być ważne przez odpowiednio 5 lub 10 lat. Po upływie tego czasu trzeba będzie je odnowić, czyli ponownie przystąpić do egzaminu.