Aktywna Tablica – szansa dla szkół

Aktywna Tablica, to program rządowy, który umożliwia szkołom publicznym i niepublicznym uzyskanie dofinansowania na zakup pomocy dydaktycznych. Z programu mogą skorzystać:

 • publiczne szkoły podstawowe
 • niepubliczne szkoły podstawowe
 • szkoły artystyczne realizujące program ogólny szkoły podstawowej
 • szkoły podstawowe w zakładach poprawczych prowadzonych przez ministerstwo sprawiedliwości
 • szkoły, zespoły szkół i punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach zagranicznych

W ramach pomocy, placówki mogą zakupić monitory i tablice interaktywne przydatne w przekazywaniu wiedzy z użyciem nowoczesnych, interaktywnych technologii.

Jakie wymagania musi spełniać szkoła, aby mieć szansę dofinansowania w programie Aktywna Tablica?

 • Placówka musi posiadać dostęp do internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.
 • Posiada pakiet urządzeń takich jak: laptop https://vobis.pl/laptopy dla nauczyciela z zainstalowanym systemem operacyjnym i oprogramowaniem antywirusowym oraz router w ilości 1 tablica interaktywna na 1 zestaw urządzeń.
 • Posiada salę z dostępem do internetu
 • Udostępnia internet uczniom co najmniej za pomocą jednego punktu dostępowego.

Aktywna Tablica, to nieoceniona pomoc w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z uczniami na poziomie szkół podstawowych. Korzystając z monitorów i tablic interaktywnych  na które szkoły dostają dofinansowania w ramach programu aktywna tablica, nauczyciele i uczniowie mają dostęp do informacji z całego świata w ramach sieci internet, przy użyciu najnowocześniejszych technologii. Z pewnością przynosi to niewymierne korzyści w postaci szybszego i bardziej efektywnego przyswajania wiedzy. A wiedza, to przecież nie tylko oceny i znajomość suchych faktów, to znajomość mechanizmów rządzących otaczającym światem, to większa świadomość przyszłego obywatela i człowieka przez duże C.

Jak szkoły mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu Aktywna Tablica?

W określonym terminie muszą składać wnioski do organu prowadzącego szkołę, czyli na przykład do gminy, lub innego, odpowiedniego terytorialnie organu samorządowego. W celu ułatwienia sobie zadania prawidłowego wypełnienia wniosku, osoba odpowiedzialna za to zadanie, może odszukać w sieci przykładowo wypełniony wniosek.

Co właściwie szkoła otrzymuje w ramach programu?

 • Tablice interaktywne.
 • Projektory i monitory.
 • Głośniki i wzmacniacze.
 • Dotykowe monitory interaktywne

Po otrzymaniu dofinansowania, szkoła musi zakupić urządzenia ściśle zgodnie ze złożonym wnioskiem – nie da się już zmienić rodzaju, ani liczby urządzeń.

Program dofinansowań na zakup sprzętu dydaktycznego Aktywna Tablica działa już kolejny rok  z kolei i cieszy się rosnącym zainteresowaniem szkół. Coraz więcej placówek docenia możliwość ubiegania się o dofinansowanie na zakup nowoczesnego sprzętu, na który większość z nich w normalnym trybie, z własnych środków –  nie byłoby po prostu stać.

W ramach programu Aktywna Tablica, szkoły mogą też otrzymać dofinansowanie na roboty programowalne do nauki programowania. Dzięki nim nauka w tej wydawałoby się bardzo trudnej dziedzinie, przychodzi uczniom znacznie łatwiej. Również, a nawet zwłaszcza tym najmłodszym.

Program Aktywna Tablica, to ukłon w stronę rewolucji technologicznej, która powoli staje się naszym udziałem i której już nie da się zatrzymać. Szkoły, kształcąc przyszłe pokolenia, nie mogą stać w miejscu. Muszą iść z duchem czasu. Świat od dawna jest jedną wioską – dlaczego więc nie używać nowoczesnych technologii w edukacji – korzystając z wiedzy i doświadczenia innych, przekazywać ją dalej?

Program Aktywna Tablica to nie tylko nowoczesny sprzęt, ale też dedykowane pod ten sprzęt oprogramowanie edukacyjne, które w pełni pozwala wykorzystać jego możliwości.  To programy interaktywne, gry i multimedialne materiały edukacyjne.

Zastosowanie tablic interaktywnych, monitorów i oprogramowania, na jakie szkoła dostaje dofinansowanie w ramach programu Aktywna Tablica, wymusza niejako zmianę sposobu nauczania i uczenia się. Skłania obie strony do większej aktywności. Lekcje są dynamiczne i interesujące. Nauczyciel ma szersze możliwości doboru materiałów edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów. Zastosowanie materiałów graficznych pobudza wyobraźnię i zdolności percepcyjne uczniów. Nowoczesne oprogramowanie umożliwi również ukazanie na przykład zjawisk fizycznych i przyrodniczych za pomocą wizualizacji, które pozwalają łatwiej zrozumieć te zjawiska.

Jednym słowem Aktywna Tablica, to same korzyści zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.

Nic więc dziwnego, że z każdą nową edycją programu, wpływa coraz więcej wniosków o dofinansowania.

Wysokość dofinansowania to 80%, 20 % inwestycji to wkład własny jednostki prowadzącej szkołę. Wkład własny mogą stanowić zarówno środki finansowe, jak i sprzęt komputerowy oraz urządzenia wykorzystywane jako pomoce dydaktyczne zakupione w roku złożenia wniosku, nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w programie Aktywna Tablica.

Z pewnością  coraz więcej szkół będzie brać udział w programie z korzyścią dla uczniów i nauczycieli.