Wszystko, co musisz wiedzieć o badaniach geoltechnicznych

Wszystko, co musisz wiedzieć o badaniach geoltechnicznych: każdy, kto chce rozpocząć budowę domu jednorodzinnego, ma przed sobą wiele zadań, które poprzedzają pierwsze wbicie łopaty w ziemię. Po zmianach przepisów w 2012 roku w większości gmin w Polsce, bez ich wykonania, niemal niemożliwe jest otrzymanie pozwolenia na budowę. Wielu inwestorów uważa jednak te badania za stratę czasu i pieniędzy. Jest to ogromny błąd.

Badania geotechniczne określą skład gleby

Niektóre gminy w Polsce pomimo przepisów dopuszczają wydanie pozwolenia na budowę bez wykonywania badań geotechnicznych gruntów przeznaczonych pod daną zabudowę. Jednak nawet w takich przypadkach warto zdecydować się ich wykonania. Badania geotechniczne pozwalają określić skład gruntu oraz jego charakterystykę, a także poziom wód gruntowych. Takie informacje pozwalają w przyszłości uniknąć wielu nieprzyjemnych sytuacji. Przykładowo pękające ściany lub zapadające się fundamenty to wina, źle dobranych fundamentów i ich izolacji, ze względu na brak rozpoznania terenu poprzez wykonanie właśnie odpowiednich badań. Nowe przepisy wprowadziły wymóg przeprowadzania badań geotechnicznych dla wszystkich kategorii, dlatego także przed rozpoczęciem budowy domu jednorodzinnego należy je wykonać.

Jakie są kategorie geotechniczne zabudowy

W budownictwie wyróżnia się trzy kategorie geotechniczne, które dzielą budynki i budowle ze względu na ich rodzaj przeznaczenie, a także gleby, na których one powstają.

Pierwsza kategoria geotechniczna

Do tej kategorii zaliczane są najczęściej domy jedno lub dwukondygnacyjne, których głębokość fundamentów nie przekracza 3 metrów. W tym przypadku wystarczy jedynie opinia geodety wykonana na podstawie badań geotechnicznych gruntów, położonych na naszej działce (więcej informacji na stronie http://www.gco-consult.com/www/pl/oferta/badania-gruntu-pod-domy-jednorodzinne.html). Niekiedy jednak zdarza się, że ze względu na skomplikowany profil glebowy budynki zaliczane zostaną do drugiej kategorii.

Druga kategoria geotechniczna

Ta kategoria dotyczy najczęściej dużych obiektów budowlanych jak także tych mniejszych posadowionych na złożonych warunkach glebowych. W tym przypadku, aby uzyskać pozwolenie na budowę, należy wykonać dokładniejsze badania gruntu polegające na ilościowej i jakościowej ocenie danych geotechnicznych. Badania wykonywana w związku z większym zakresem posiadają także analogicznie wyższą cenę niż w przypadku pierwszej kategorii.

Trzecia kategoria geotechniczna

W tej kategorii mieszczą się wszystkie wysoko kondygnacyjne budynki oraz budowle, które powstają w przestrzeniach miejskich. W jej przypadku konieczne jest sporządzenie pełnej dokumentacji geotechnicznej-inżynierskiej. Niekiedy zdarza się jednak także i jednorodzinne domy, które mają być posadowione na wyjątkowo trudnym terenie wymagają wykonania właśnie takich specjalistycznych badań.

Co wchodzi w skład opinii geotechnicznej

Opinia geotechniczna wymagana jest dla wszystkich trzech kategorii, w zależności od klasyfikacji musi być ona później jedynie uzupełnienia o dodatkowe informacje. Opinia geotechniczna składa się zawsze z części opisowej oraz graficznej. W opisie znajdują się informacje na temat poszczególnych warstw gruntu, poziomu wód gruntowych oraz ewentualne zalecenia bardziej szczegółowych badań. Część graficzna jest natomiast ilustracją planu terenu pod budynkiem. Zaznaczone są na niej miejsca odwiertów oraz obrazuje poszczególne warstwy gruntu występujące na danym terenie.

Kto może wykonać badania geotechniczne Szczecin http://www.gco-consult.com/

Wszystko, co musisz wiedzieć o badaniach geoltechnicznych
Wszystko, co musisz wiedzieć o badaniach geoltechnicznych

W polskiej branży budowlanej istnieje wiele firm, które świadczą usługi wykonywania badań geotechnicznych. Warto jednak pamiętać, że bez względu czy chodzi o wystawienie jedynie opinii geotechnicznej, czy też wykonanie szczegółowych badań i projektów, mogą je wykonać jedynie geodeci kwalifikowani V i VII stopnia, którzy przeszli pozytywnie egzamin państwowy. Takie kwalifikacje może jednak uzyskać tylko i wyłącznie geolog czynny zawodowo.

Wielu inwestorów bagatelizując dodatkowo te czynności, zleca badania pierwszej lepszej firmie, która oferuje jedna z najniższych cen na rynku. Warto wiedzieć, że cena badan często wynika z mniejszej niż zalecana ilości odwiertów, które wymagają czasu. Ich mniejsza ilość natomiast wpływa niekorzystnie na wiarygodność takich badań, a znów te na nie odpowiednie dobranie rodzaju fundamentów. Przez co pozorna oszczędność, może przełożyć się na ogromne wydatki związane z naprawami budynku, nawet zaraz po jego powstaniu, a nawet w skrajnych przypadkach może skutkować wstrzymaniem prac budowlanych. Dlatego warto poszukiwacz rzetelnych firm, które wykonują przynajmniej trzy odwierty, a najlepiej cztery, w miejscach, gdzie mają znaleźć się w przyszłości narożniki budynków. Zwłaszcza jeśli ma być on podpiwniczony, a inwestor chce uniknąć nieprzyjemnego zalewania piwnicy w okresie wzmożonych opadów atmosferycznych lub wiosennych roztopów.

Reasumując, wykonanie badań geotechnicznych według przepisów z 2012 roku jest wymagane w naszym kraju niemal zawsze do uzyskania pozwolenia na budowę. Nie warto oszczędzać na jego wykonawstwie, a także warto wykonać je nawet, wtedy kiedy dany organ nie wymaga składania opinii geotechnicznej wraz z wnioskiem, gdyż koszt średnio 15000 złotych, przekłada się na długoletnią eksploatacje budynku bez szwanku.