OCP przewoźnika

Transport drogowy towarów jest usługą handlową, która wiąże się z ryzykiem zniszczenia, uszkodzenia i utraty towaru. Kontrahenci zlecający przesyłki coraz częściej obawiają się, czy firma spedycyjna posiada dodatkowe ubezpieczenie. Posiadaj Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej OCP Przewoźnika – to atut na rynku transportowym. Dzięki temu firma pozyskuje więcej klientów i osiąga wyższe przychody. Dzięki OCP finanse przewoźnika są chronione nie tylko przez firmę spedycyjną, ale również przez zleceniobiorcę.

Ubezpieczenie przesyłki – OCP Przewoźnika

OCP Przewoźnika to dodatkowe dobrowolne ubezpieczenie przewozu ładunków, które dotyczy zarówno przesyłek krajowych, jak i międzynarodowych. Kogo dotyczy ta polityka? Firmy ubezpieczeniowe używają tego typu produktów wyłącznie dla firm spedycyjnych, które zapewniają komercyjny transport ładunków. Oferty frachtu natomiast przeznaczone są dla firm, które oprócz zabezpieczenia swoich produktów powierzają transport swoich towarów. OCP przewoźnika chroni przewoźnika przed stratami oraz zabezpiecza finanse kontrahentów, którym zostanie wypłacone odszkodowanie za utracony lub uszkodzony ładunek. Ubezpieczenie OC Przewoźnika przenosi również odpowiedzialność za odszkodowanie za opóźnioną dostawę towaru na firmę ubezpieczeniową.

Czy warto wykupić ubezpieczenie OCP przewoźnika?

Dobrowolny charakter OCP przewoźnika nie nakłada obowiązku jego wykupienia, jednak większość firm spedycyjnych decyduje się na posiadanie takiej polisy. Analizując dużą liczbę przewoźników na polskim rynku spedycyjnym, kontrahenci wybierają głównie przewoźników posiadających dodatkowe ubezpieczenie. Pozyskiwanie nowych klientów dla Twojej firmy to nie tylko obniżanie cen Twoich usług, ale także dbanie o towar i interesy Twoich klientów. Dlatego warto wykupić polisę OCP przewoźnika na rok, pamiętając o ewentualnych wyłączeniach.

Oczywiście ubezpieczający może uzgodnić z ubezpieczycielem wprowadzenie dodatkowych ubezpieczeń, aby rozszerzyć odpowiedzialność ubezpieczyciela, co wiąże się z wyższymi składkami. Ale warto zapłacić więcej i zabezpieczyć swoją firmę przed konsekwencjami płacenia wysokich roszczeń, które mogą powodować problemy finansowe. Jak wszyscy wiemy, podczas transportu towarów mogą wystąpić różne nieprzewidziane okoliczności, skutkujące opóźnieniem dostawy, uszkodzeniem lub kradzieżą towaru.

Dlaczego właściciele firm spedycyjnych powinni wykupić ubezpieczenie OCP przewoźnika https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/? Bo odpowiada za towar od momentu otrzymania towaru przez kontrahenta do momentu wydania towaru odbiorcy. Jeśli przewoźnik dopuści się zaniedbania podczas transportu towaru, jest on zobowiązany do wypłaty odszkodowania klientowi. Dlatego w polisie OCP mogłyby znaleźć się klauzule gwarantujące, że nawet w przypadku rażącego niedbalstwa pracownika firma transportowa nie będzie musiała likwidować szkody ze środków własnych.

Jaki jest zakres ochrony OCP dla przewoźników w przesyłkach krajowych i międzynarodowych?

Zakres ochrony OCP dla operatorów w usługach krajowych i międzynarodowych regulują odpowiednie przepisy. Przesyłki krajowe realizowane są w oparciu o Polskie Prawo Przewozowe, natomiast przesyłki międzynarodowe w oparciu o Konwencję CMR. Przedmiotem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w transporcie krajowym jest odpowiedzialność cywilna właściciela firmy transportowej wykonującej zarobkowe przewozy na terenie Polski. Zakres ochrony obejmuje utratę towaru spowodowaną kradzieżą, pożarem itp. Ważnym czynnikiem gwarantującym wypłatę odszkodowania jest świadczenie usługi na podstawie konosamentu.

W polisie OCP w ruchu krajowym ubezpieczyciel może zawrzeć wyłączenia z obowiązku wypłaty odszkodowania i uwzględnić przewóz:

  • Substancje niebezpieczne – ADR.
  • Produkt łatwo psujący się.
  • Elektroniczne wyposażenie.
  • Żywe zwierzęta.
  • Alkohol i papierosy.
  • Dzieła sztuki.

Decydując się na przewóz takiego ładunku, należy zapoznać się z warunkami OWU ubezpieczenia OCP przewoźnika, aby ustalić, czy zawierają one takie wyłączenia. Są to ładunki wysokiego ryzyka, ale możesz wynegocjować przedłużenie z firmą ubezpieczeniową i zapłacić wyższą składkę, aby upewnić się, że nie ponosisz odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody.

Zakres ubezpieczenia OC przewoźnika w transporcie międzynarodowym

Podczas transportu drogowego towarów w ruchu międzynarodowym, czyli na długich trasach, należy liczyć się z dużym ryzykiem ewentualnego uszkodzenia przewożonego towaru. Towary są narażone na uszkodzenie w wyniku wypadku drogowego lub kradzieży. Dzięki aktualnej polisie OCP przewoźnika i korzystnym przedłużeniom, przedsiębiorcy są zabezpieczeni finansowo przed szkodami, które mogą powstać w przypadku nienależytego wykonania usługi.

OCP Przewoźnika
OCP Przewoźnika

Klient ma pewność, że w przypadku zaistnienia takiego zdarzenia otrzyma odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej. OCP przewoźnika obejmuje przewóz towarów na terenie Unii Europejskiej, a odpowiedzialność ubezpieczyciela do wysokości kwoty gwarancyjnej określonej w polisie. Wysokość składki uzależniona jest od wartości przewożonego towaru, przychodu, jaki przewoźnik uzyskuje w ciągu roku itp. Wysyłka realizowana jest na podstawie międzynarodowego listu przewozowego CMR.

Decydując się na ubezpieczenie OCP przewoźnika https://www.facebook.com/ocpprzewoznika dla przesyłek międzynarodowych oraz przesyłek przez kraje takie jak Białoruś, Mołdawia, Rosja, Kazachstan, Rumunia warto wykupić rozszerzone ubezpieczenie przesyłek w tych regionach. Kolejną często stosowaną przez przewoźników klauzulą ​​jest ochrona przed szkodami, które mogą powstać w przypadku postoju pojazdu innego niż parking strzeżony. Warto wprowadzić w klauzulach polisy klauzulę odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie kabotażu w krajach UE oraz klauzulę likwidacji szkody w zakresie kabotażu w Niemczech.