Perspektywy po studiach informatycznych

Studia informatyczne w dzisiejszych czasach cieszą się dość sporą popularnością. Panuje ogólne przekonanie, że jest to bardzo perspektywiczny kierunek, który może zagwarantować jego absolwentowi uzyskanie ciekawej i dobrze płatnej pracy. Jak to wszystko wygląda w praktyce?

Realia rynku

Szacuje się, że średni czas pracy programisty w tej samej firmie, wynosi zaledwie 2 lata. Zakończenie pewnego etapu w życiu, jakim są studia informatyczne, jest jedynie początkiem długiej drogi na rynku pracy. Z uwagi na to, absolwent musi być cały czas na bieżąco ze wszystkimi informacjami znajdującymi się na rynku pracy i przechodzić ciągły etap samodoskonalenia i zdobywania nowej wiedzy. Można powiedzieć, że dopiero w tym momencie zaczyna się prawdziwa nauka.

Doskonałym przykładem tego, w jaki sposób zmienia się rynek, są chociażby zmiany, które zaszły w językach programowania. Jeszcze kilka lat temu było ich zdecydowanie mniej. Dziś wybór jest szerszy, natomiast same oczekiwania w stosunku do tworzonych programów również potrafią wyglądać w zupełnie inny sposób.

Studia informatyczne z pewnością dają solidną dawkę wiedzy i umiejętności oraz są podstawą do dalszego rozwoju. Zdobyta wiedza nie jest jednak kompletna, dlatego należy w dalszym ciągu systematycznie ją poszerzać. Absolwenci podczas studiów uzyskują wiele informacji na temat algorytmów, architektury systemów operacyjnych, języków programowania oraz ogólnej wiedzy matematycznej i fizycznej. Jest to oczywiście niezwykle ważne, jednak wymagania, które stawia przed absolwentami przyszły pracodawca, mogą odbiegać od programu nauczania.

Wiedza po studiach informatycznych

Każdy absolwent studiów informatycznych zetknął się podczas trwania nauki, z którymś z języków programowania. Mogła być to na przykład popularna Java, C# lub C++. Zwykle swoją zawodową przyszłość chce się związać z wybranym językiem. Nim zapadnie konkretna decyzja, warto dokładnie prześledzić z jakich narzędzi korzystają specjaliści posługujący się interesującym nas językiem programowania. Jest to bardzo ważne i pomoże w dokonaniu dobrego wyboru.

Studia informatyczne nie dadzą nam jednoznacznej odpowiedzi i pewności, że wszystkie nasze wybory w życiu zawodowym, skutkować będą pasmem sukcesów. Przy wyborze języka programowania, warto sprawdzić na jego stronie obowiązujące standardy kodowania i standardy formatowania kodu. Ważne są również standardy pisania dokumentacji. W różnych językach może to wyglądać w odmienny sposób. Wszystkie jednak łączy przyjęty standard dokumentowania kodu. Niezbędne jest również posiadanie odpowiedniej wiedzy, dzięki której można pisać testy. W tym celu, należy nauczyć się obsługiwać najpopularniejsze biblioteki do testowania. Dobrze sprawdzić również inne narzędzia. Trzeba również pamiętać o tym, że tworzenie aplikacji dla różnych środowisk, wymusza używanie zewnętrznych bibliotek. Różne języki programowania, w odmienny sposób wspierają te środowiska. Poznać należy narzędzia do kontroli wersji. Większość z obecnie dostępnych oferuje podobne możliwości. Najlepiej jest zdecydować się na wybór jednego, najpopularniejszego narzędzia. W celu poszerzenia zakresu wiedzy, dobrze skorzystać z internetowych kursów i książek.

Pracy nad swoimi umiejętnościami jest więc bardzo dużo. Studia informatyczne z pewnością nie wyposażą nas w kompleksowy zakres wiedzy, który znajdzie zastosowanie w każdym miejscu. Mimo wszystko, jeśli we właściwy sposób się wszystko zaplanuje i wykażę systematyką, wówczas można osiągnąć na tym polu sukces. Absolutną podstawą jest przede wszystkim porządne nauczenie się wybranego języka programowania. Należy dokładnie przejrzeć wszystkie jego możliwości składniowe. Można działać w oparciu o dobre praktyki, które zostały już wypracowane przez innych programistów. Dobrze śledzić również literaturę, która opisuje dany język od strony praktycznej.

Poszukiwanie zatrudnienia

Absolwent kończący studia informatyczne z pewnością marzy o rozpoczęciu pracy w swojej branży. Jeśli jeszcze na swoim koncie nie posiada się spektakularnych sukcesów, należy w dokumentach rekrutacyjnych umieścić to, co przedstawi nas w pozytywnym świetle. Jeśli osiągnęliśmy dobre wyniki w nauce, zawsze możemy pochwalić się własnym indeksem. Warto także wykazać się ciekawymi pracami rocznymi lub semestralnymi.

Na początku kariery zawodowej, mile widziane będzie również napisanie listu motywacyjnego. Z biegiem lat nie będzie on już potrzebny, ponieważ dokonania, które zostaną osiągnięte, będą mówić same za siebie.

Bez specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, można zgłosić się do urzędów pracy, które pomogą w starcie na rynku pracy. Może się to przejawiać na przykład w organizacji płatnego stażu lub też szkolenia. Trzeba jednak podkreślić, że studia informatyczne są jednak dużym atutem u przyszłego kandydata i zwykle nie mają oni większego problemu ze znalezieniem zatrudnienia w swojej branży. Z każdym kolejnym rokiem pracy w branży, nabywa się cennego doświadczenia, które zaprocentuje w rozwoju kariery w przyszłości.