Kto wykonuje badania geotechniczne gruntu 

Geotechnika jest to kierunek studiów, który obecnie może nie jest zbyt popularny, ale zauważa się, że zainteresowanie tą dziedziną nauki, zaczyna wzrastać. Wynika to przynajmniej z kilku faktów, na które warto zwrócić uwagę, jeżeli chcemy zajmować się geotechniką. Przybliżmy nieco ten temat.

Kiedy warto pójść na kierunek, który nazywa się geologia złożowa, geotechnika lub geologia kopalin

Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, że jeżeli decydujemy się na studia na jakimkolwiek w kierunku technicznym, to powinniśmy czuć przynajmniej w jakimś stopniu, pociąg do nauk ścisłych, a oczywiście najlepiej, jeżeli po prostu interesujemy się kierunkiem, który chcemy studiować. Jeżeli pójdziemy na przykład na geologię górniczą http://geomain.pl/projekt-zagospodarowania-zloza/ albo na robotykę, tylko dlatego, że ukończenie tego kierunku studiów obiecuję na dobrą pracę i wysokie zarobki, to może się to skończyć: po pierwsze rozczarowaniem, ponieważ studia takie będą dla nas ciężkie, męczące i ukończenie ich będzie naprawdę wyzwaniem, a po drugie każdy rynek promuje specjalistów, ale specjalistów, którzy są dobrzy, w tym, co robią, a ciężko jest tak naprawdę być dobrym ekspertem z dziedziny, której się po prostu nie lubi, lub wykonuje się zawód mechanicznie.

Kiedy chcemy zatem iść na geologię złożową, to powinniśmy lubić przedmioty ścisłe, a drugie no najlepiej interesować się geologią lub chociażby częściowo naukami przyrodniczymi, czy chociażby historią ziemi. Jeżeli mamy spełnionych przynajmniej kilka z tych warunków, to wówczas możemy zdecydować się, pójść na geologię złożową. Sama geologia na pierwszy rzut oka nie wydaje się dość ciekawą nauką, jednak przy bliższym poznaniu jest to nauka, która daje naprawdę olbrzymie możliwości. Sama nauka o geologii jest niezwykle ciekawa oraz interesująca, ponieważ uczymy się oczywiście o minerałach, które są zawarte w skorupie ziemskiej, i ich budowie chemicznej, budowie mineralogicznej, ale uczymy się również bardzo dużo o historii Ziemi i o tym, jak ona wyglądała miliony, a czasem i miliardy lat temu i oczywiście, jaki miało to wpływ na minerały czy różnego rodzaju surowce, które znajdują się w skorupie ziemskiej.

Co możemy robić po studiach z dziedziny geologii, geologii złożowej czy geotechniki?

Dla wymienionych wyżej zawodów tak naprawdę pracy jest bardzo dużo. Geotechnik albo geolog z uprawnieniami inżynieryjnym może, chociażby wykonywać badania geotechniczne gruntów, które są przeznaczone pod zabudowę. Jednakowo na przykład zabudowę jednorodzinną, jak i pod większe inwestycje budowlane. Tak naprawdę w tym zawodzie znajduje zatrudnienie większość osób, które kończą kierunki związane z geologią oraz z geotechniką. Najważniejsze co można dodać to, że zawód taki naprawdę gwarantuje dość dobre zarobki i po ukończeniu takiego kierunku, wcale nie musimy zatrudniać się w jakiejś dużej firmie budowlanej. Możemy równie dobrze założyć własną firmę i świadczyć usługi, na przykład pomiarów hydrogeologicznych na działkach budowlanych, które obecnie na przykład są obowiązkowe i bardzo wielu ludzi szuka ekspertów z tej dziedziny, po to, aby móc rozpocząć inwestycję budowlaną, lub potwierdzić po prostu, że działka, którą chcą kupić, pod daną zabudowę się nadaje. Tak, więc jeżeli ktoś szuka osoby, która wykona badanie geotechniczne gruntu, to na pewno będzie szukać osoby, która ukończyła studia na kierunku geotechniki, geologii lub geologii złożowej.

Poszukiwanie złóż surowców mineralnych

Jeżeli będziemy wytrwali w naszych studiach i oprócz tego, że po prostu je skończymy, to zdobędziemy na przykład tytuł doktora, albo na przykład nie będziemy doktorami, ale będziemy uczestniczyć w różnego rodzaju badaniach, to mamy szansę zdobyć zatrudnienie w dużych firmach, które zajmują się eksploatacją surowców naturalnych. Geologowie w takich firmach bardzo pożądani, ponieważ dzięki ich ekspertyzom można ocenić, czy na przykład warto wykupić jakiś teren pod inwestycję wydobywczą, i chociażby ocenić, jakie są jego zasoby i czy obecnie eksploatacja jest opłacalna. Szacunki takie wykonuje geolog na podstawie badań złożowych http://geomain.pl/dokumentacja-geologiczna. Oczywiście taki geolog złożowy musi mieć dużo szerszą wiedzę niż tylko i wyłącznie z zakresu geologii, choć oczywiście wiedza z zakresu geologii oraz geologii złożowej, jest to niezbędna podstawa do tego, aby w ogóle móc dokonywać szacunków ilościowych surowców naturalnych.

Dodatkowa wiedza, jaką musi posiadać geolog złożowy, powinna dotyczyć przede wszystkim nowych metod wydobywczych oraz metod przetwórstwa różnego rodzaju rud. Poszukiwanie złóż http://geomain.pl/projekt-robot-geologicznych/ to nie wszystko. Bardzo rzadko zdarzy się nam tak, że trafimy w dwóch różnych miejscach na złóż, które jest niemal identyczne pod względem na przykład składu chemicznego. Tak dla przykładu nasze rodzime złoża miedzi, są uznawane wręcz za polimetaliczne, chociaż oczywiście głównym celem wydobycia jest miedź, ale ponieważ zawartych jest w tym złożu bardzo dużo innych metali, to przetwórstwo tego surowca jest dość kłopotliwe i jeżeli na przykład chcemy eksploatować coraz głębsze pokłady, musimy wyliczyć czy ma to sens ekonomiczny.