Co to jest franczyza i na czym polega

Co to jest franczyza i na czym polega: Franczyza to popularny sposób prowadzenia biznesu, który polega na udostępnieniu przez franczyzodawcę gotowego biznesowego modelu oraz związanych z nim marki, produktów i usług w zamian za opłatę oraz przestrzeganie określonych standardów i procedur. W Polsce system franczyzowy zyskuje na popularności, a coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na korzystanie z tej formy działalności. W tym artykule przedstawimy, czym dokładnie jest franczyza i na czym polega, jakie korzyści przynosi, a także jakie są najważniejsze wady tego modelu biznesowego.

Czym jest franczyza?

franczyza bez wkładu własnego
franczyza bez wkładu własnego

Franczyza to model biznesowy, który pozwala na prowadzenie własnej działalności gospodarczej pod szyldem znanego już na rynku przedsiębiorstwa. Franczyzodawca, czyli przedsiębiorstwo udzielające franczyzy, udostępnia franczyzobiorcy swój biznesowy know-how, czyli wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu danego rodzaju działalności gospodarczej. Franczyzobiorca natomiast, płaci franczyzodawcy za korzystanie z jego marki oraz związanych z nią produktów i usług.

Na czym polega franczyza?

Franczyza udzielona przez Hitpol polega na udzieleniu licencji na prowadzenie własnej działalności pod nazwą już istniejącej firmy. Franczyzodawca udostępnia swoją markę, wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu danego biznesu. W zamian franczyzobiorca zobowiązany jest do przestrzegania określonych standardów i procedur, a także płacenia określonej opłaty za korzystanie z franczyzy.

Korzyści z franczyzy

Franczyza to model biznesowy, który przynosi wiele korzyści zarówno dla franczyzodawcy, jak i dla franczyzobiorcy.

Wśród najważniejszych korzyści można wymienić:

Co to jest franczyza i na czym polega
Co to jest franczyza i na czym polega
 • Wspieranie w rozwoju biznesu – franczyzodawca udziela franczyzobiorcy wsparcia w prowadzeniu biznesu, co przyspiesza rozwój firmy.
 • Dostęp do sprawdzonego modelu biznesowego – franczyzobiorca korzysta z biznesowego know-how franczyzodawcy, co znacznie ułatwia prowadzenie biznesu.
 • Wspólna marka – franczyzobiorca korzysta z już istniejącej, rozpoznawalnej marki, co wpływa pozytywnie na wizerunek firmy i jej popularność na rynku.
 • Wsparcie marketingowe – franczyzodawca udziela franczyzobiorcy wsparcia w zakresie marketingu, co przyspiesza zdobycie klientów i zwiększa sprzedaż
 • Ograniczone ryzyko – franczyzobiorca korzysta z już istniejącego modelu biznesowego, który został już przetestowany na rynku, co ogranicza ryzyko związane z prowadzeniem własnej działalności.
 • Wsparcie szkoleniowe – franczyzodawca zapewnia franczyzobiorcy szkolenia z zakresu prowadzenia biznesu, co przyczynia się do zwiększenia kompetencji pracowników i poprawy jakości świadczonych usług.
 • Możliwość rozwoju sieci franczyzowej – franczyzodawca może rozwijać swoją sieć franczyzową, co przynosi dodatkowe korzyści w postaci zwiększenia zasięgu i popularności marki.

Rodzaje franczyzy

Franczyza to zróżnicowany model biznesowy, który obejmuje kilka rodzajów, zależnych od relacji między franczyzodawcą a franczyzobiorcą.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze rodzaje franczyzy.

 • Franczyza produktowa – rodzaj franczyzy, w którym franczyzobiorca otrzymuje od franczyzodawcy prawa do wykorzystywania wytwarzanych przez niego produktów, technologii i procesów produkcyjnych. Franczyzobiorca produkuje i sprzedaje produkty pod marką franczyzodawcy, przestrzegając określonych standardów i procedur.
 • Franczyza usługowa – rodzaj franczyzy, w którym franczyzobiorca otrzymuje od franczyzodawcy prawa do świadczenia określonych usług pod marką franczyzodawcy. Franczyzodawca udziela franczyzobiorcy wsparcia w zakresie zarządzania, marketingu i sprzedaży, a także szkoleń i konsultacji.
 • Franczyza inwestycyjna – rodzaj franczyzy, w którym franczyzobiorca inwestuje w otwarcie nowego punktu franczyzowego. Franczyzodawca udostępnia franczyzobiorcy wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu biznesu, a także markę i produkty. Franczyzobiorca zobowiązany jest do przestrzegania określonych standardów i procedur.
 • Franczyza rozwojowa – rodzaj franczyzy, w którym franczyzobiorca ma prawo do otwarcia wielu punktów franczyzowych w określonym regionie lub kraju. Franczyzodawca udziela franczyzobiorcy wsparcia w zakresie zarządzania i marketingu, a także przekazuje know-how w zakresie prowadzenia sieci franczyzowej.
 • Franczyza master – rodzaj franczyzy, w którym franczyzodawca udziela licencji na prowadzenie własnej sieci franczyzowej w danym kraju lub regionie. Franczyzobiorca, nazywany franczyzodawcą-mistrzem, ma prawo do udzielania sublicencji innym przedsiębiorcom, którzy chcą otworzyć punkty franczyzowe w danym kraju lub regionie.

Podsumowanie

Franczyza to popularny model biznesowy, który pozwala na prowadzenie własnej działalności pod szyldem już istniejącej firmy. Franczyzodawca udziela franczyzobiorcy wsparcia w prowadzeniu biznesu, udostępniając swoją markę, wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu danego biznesu. W zamian franczyzobiorca zobowiązany jest do przestrzegania określonych standardów i procedur, a także płacenia określonej opłaty. 

Franczyza niesie ze sobą wiele korzyści, takich jak np. wsparcie w rozwoju biznesu, dostęp do sprawdzonego modelu biznesowego, wspólna marka, wsparcie marketingowe. Najważniejsze rodzaje to franczyza produktowa, usługowa, inwestycyjna, rozwojowa i master. Każdy rodzaj franczyzy ma swoje charakterystyczne cechy, ale wszystkie opierają się na udzielaniu licencji na korzystanie z marki i wiedzy franczyzodawcy.