Zasady naboru

O przyjęciu do Akademii Coachingu decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych.

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać elektronicznie na adres ckp@wsfiz.edu.pl

Po złożeniu formularza skontaktuje się z Państwem pracownik biura i umówi termin spotkania na którym zostanie podpisana umowa udziału w studiach podyplomowych.

Biuro Centrum Kształcenia Podyplomowego Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku

ul. Ciepła 40, pokój nr 23 b, tel. 85 67 85 845