Organizacja zajęć

Zajęcia w ramach Akademii Coachingu realizowane są w comiesięcznych zjazdach.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniach 8-9 kwietnia 2017 roku.

Ramowa informacja dotycząca organizacji całego cyklu kształcenia stanowi załącznik do umowy uczestnictwa w studium podyplomowym.

Zajęcia odbywają się w siedzibie Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku ul. Ciepła 40.

Więcej szczegółów pod numerem telefonu 606 66 44 48.

Harmonogram zjazdów - I SEMESTR

Kwiecień 2017  08.04-09.04

Kwiecień 2017 22.04-13.04

Maj 2017 20.05-21.05

Czerwiec 2017 24.06-25.06