Akredytacja coachingowa

Mając na uwadze budowanie świadomości osób, które korzystają bądź w przyszłości będą korzystać z usług coachingowych warto w tym miejscu skupić się na wyjaśnieniu pojęć  akredytowany coach oraz certyfikowany coach.

Pojęcie „akredytowany” oznacza, że umiejętności osoby posługującej się takim tytułem zostały zweryfikowane przez niezależnych obserwatorów, którzy są praktykami, mentorami, asesorami oraz superwizorami coachingu. Oznacza to, że instytucje przyznające akredytację posiadają w swoich szeregach ekspertów, którzy przysłuchując się sesjom coachingowym osoby egzaminowanej oceniają jego umiejętności praktyczne w zakresie prowadzenia coachingu.

Z kolei certyfikacja coacha oznacza, że dana osoba ukończyła szkolenie coachingowe, które kończy się wydaniem stosownego zaświadczenia – certyfikatu. W tym przypadku certyfikat(będący uwieńczeniem szkolenia coachingowego) jest wewnętrznym dokumentem przyznawanym przez daną szkołę (organizację biznesową).

Posiadanie certyfikatu nie jest jednoznaczne z posiadaniem akredytacji. Osoby posiadające akredytację coachingową (International Coach Federation, Izba Coachingu, European Mentoring & Coaching Council) w przeciwieństwie do osób posiadających certyfikat ukończenia szkoły coachingu, oprócz zdania niezależnych egzaminów wyróżnia jedna ważna rzecz. Mianowicie, aby otrzymać akredytację coachingową należy wykazać liczbę godzin przeprowadzonego coachingu. W myśl akredytacji coachów zgodnej z największą światową organizacją coachingową ICF coach, który odbył:

Minimum 60 godzin szkolenia coachingowego zgodnego z zasadami i kodeksem etycznym ICF, a także udokumentował minimum 100 godzin własnej praktyki coachingowej oraz odbył 10 godzin mentor coachingu i zdał test wiedzy coachingowej, może uzyskać akredytację coacha ICF na poziomie ACC (Association Certified Coach)

Minimum 125 godzin szkolenia coachingowego zgodnego z zasadami i kodeksem etycznym ICF, a także udokumentował minimum 750 godzin własnej praktyki coachingowej oraz odbył 10 godzin mentor coachingu, zdał egzamin praktyczny prowadząc sesje coachingową z klientem w obecności egzaminatorów oraz zda test wiedzy coachingowej, wówczas może uzyskać akredytację coacha ICF na poziomie PCC (Professional Certified Coach)

Minimum 200 godzin szkolenia coachingowego zgodnego z zasadami i kodeksem etycznym ICF, a także udokumentował minimum 2500 godzin własnej praktyki coachingowej oraz odbył 10 godzin mentor coachingu i zdał egzamin praktyczny prowadząc sesje coachingową, która przesyła do ICF w języku angielskim oraz zdał test wiedzy coachingowej, wówczas może uzyskać akredytację coacha ICF na poziomie MCC (Master Certified Coach)

W przypadku jeśli uczestnik ukończy szkolenie nie posiadające aprobaty ICF, może składać aplikację tzw. ścieżką portfolio a to znaczy, ze powinien wówczas spełnić powyższe + nagrać sesje z klientem coachingu, które wyśle razem z aplikacją do ICF.