AKADEMIA COACHINGU

Kierunek studiów podyplomowych umożliwiający nabycie praktycznych umiejętności, niezbędnych do prowadzenia sesji coachingowych dla osób indywidualnych oraz zespołów.

Osoby prowadzące szkolenie są praktykami coachingu posiadającymi międzynarodowe akredytacje potwierdzające umiejętności coachingowe.
Ukończenie kierunku gwarantuje spełnienie przez Absolwentów kryterium przejścia przez profesjonalne szkolenie coachingowe, spełniajace standardy coacha INTERNATIONAL COACH FEDERATION.

Program studiów podyplomowych pozwala dogłębnie zrozumieć rolę coacha oraz specyfikę pracy coachingowej opartą na uniwersalnym ustrukturyzowaniu sesji oraz całego procesu coachingowego.

 • jedyne akredytowane studia podyplomowe z coachingu w woj. podlaskim
 • program studiów akredytowany przez międzynarodową organizację ICF
 • zajęcia prowadzą wyłącznie akredytowani coachowie
 • kadry zarządzającej
 • specjalistów HR
 • psychologów
 • osób odpowiedzialnych za rozwój w organizacjach
 • osób, którzy chcą zdobyć gruntowne przygotowanie do wykonywania samodzielnej pracy coacha

Celem studiów jest zaznajomienie słuchaczy z narzędziami pracy metodą coachingu i przygotowanie do pracy w charakterze coacha osób indywidualnych i organizacji.

Moduł I - Podstawowe założenia coachingu

Ramowy program:

 • psychologia zmian
 • definicje coachingu
 • definicja coachingu wg ICF
 • coaching a inne formy wsparcia
 • profesjonalny coaching

Katarzyna Latek- Olaszek / Karolina Cwalina

16 godzin – 2 dni

Moduł II i III - ETAPY PRACY Z KLIENTEM COACHINGU

Ramowy program:

 • kluczowe etapy sesji coachingowej
 • nawiązanie relacji z klientem coachingu
 • ustalenie zasad współpracy
 • wyznaczanie celu
 • wartości w coachingu
 • budowanie świadomości
 • określenie działań
 • planowanie

Małgorzata Misztal i Łukasz Kuźma

32 godziny / 4dni

Moduł IV - Standardy pracy coacha

Ramowy program

 • etyka w coachingu- Kodeks Etyczny ICF
 • kompetencje coacha wg ICF
 • prawne aspekty pracy coacha

Katarzyna Latek Olaszek

16 godzin / 2 dni

Moduł V i VI - NARZĘDZIA W COACHINGU

Ramowy program

 • narzędzia wspierające określanie celu
 • narzędzia pobudzające motywacje
 • narzędzia wspierające wydobywanie wartości
 • narzędzia do pracy z ograniczającymi przekonaniami
 • narzędzia poszerzające świadomości
 • narzędzia pobudzające kreatywność

Karolina Cwalina

32 godziny / 4 dni

Moduł VII i VIII– Rodzaje coachingu

Ramowy program

 • coaching życiowy ( Life coaching)
 • coaching biznesowy ( executive, leadership, business coaching)
 • coaching kariery
 • coaching grupowy oraz team coaching
 • coaching relacji
 • rozwój w pracy coacha

Małgorzata Misztal / Łukasz Kuźma / Katarzyna Latek Olaszek

32 godziny / 4dni

Egzamin praktyczny w postaci przeprowadzenia pokazowej sesji coachingowej oraz opracowanie własnego projektu coachingowego ( case study).
Ukończenie studiów daje możliwość ubiegania się o akredytację coacha ICF na zasadach portfolio.

Studia Trwają 2 semestry:
Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w sesjach dwudniowych

 • Dr Małgorzata Misztal PCC ICF
 • Karolina Cwalina – PCC ICF
 • Katarzyna Latek- Olaszek Coach ICC
 • Łukasz Kuźma PCC ICF

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
+ wymagane dokumenty

Cena promocyjna
do końca grudnia 2015 tylko 5.000 zł.Zapisz się w promocyjnej cenie